Kalle Anka och dyslexi

Kalle Ankas lärarhandledning för åk 4-6 – dyslexi och rätten att vara olika

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen, därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. Lgr 22 betonar vikten av att skapa en inkluderande och tillgänglig lärmiljö där varje elev ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och förmågor.

I denna lärarhandledning får du tips på hur du kan arbeta för att öka elevernas kunskaper om dyslexi och erbjuda elever olika språk- och kunskapsutvecklande undervisningsaktiviteter som främjar samtal, läsning och skrivande. Om man har svårt för att läsa kan det ibland vara svårt att fokusera på texten. I handledningen finns det därför en mall till en läslinjal (bilaga11).

I skolan behöver vi arbeta med inkluderande utbildning för att möta elevers behov och skapa lika möjligheter till livslångt lärande som gör det möjligt för var och en att bidra till ett hållbart samhälle. Genom att erkänna och arbeta med elevernas unika behov och genom att skapa en inkluderande miljö, kan vi stärka elever med dyslexi och andra funktionsnedsättningar samt underlätta deras lärande och deltagande i skolan. Undervisningsaktiviteterna i handledningen kan du anpassa efter den årskurs som du undervisar i.

Handledningen utgår från:

  • Lgr 22 vad gäller att främja likvärdighet, inkludering och kvalitativ utbildning för elever och även vad gäller syfte och centralt innehåll för svenska och samhällskunskap.
  • FN:s globala mål 3, 4, 5 och 10 vad gäller hälsa, välbefinnande, god utbildning för alla, jämställdhet och minskad ojämlikhet.

Handledningen innehåller flera arbetsmoment, som bl.a. tar utgångspunkt i tidningen Kalle Anka & C:o nr 39 med tema dyslexi och är anpassade för elever i årskurs 4 till 6. Motsvarande serietidning och handledning finns även att tillgå för årskurs F-3, med seriefiguren Bamse.

Om författarna:
Linda Sikström är lärare och skolutvecklare på PS Classroom och Jenny E Karlsson är förstelärare på Rosengårdsskolan i Malmö stad. Linda och Jenny har tagit fram olika lärarhandledningar och lektionsupplägg runt framförallt seriefiguren Bamse. De har även föreläst och deltagit i flera seminarier på temat serier i skolundervisningen.

Forskning om serier och dyslexi
Forskning visar att tecknade serier kan vara ett både effektivt och lustfyllt pedagogiskt verktyg för att stödja barn med läs- och skrivsvårigheter. Serier bryter ner texten i färre ord i pratbubblor, vilket kan förenkla för läsaren. Samtidigt underlättar bilderna förståelsen av berättelsen och karaktärerna, vilket kan öka motivationen för elever som har svårt med läsningen.
På denna sida kan du läsa om några olika studier om tecknade serier och dyslexi:
https://serieriundervisningen.se/forskning-om-serier-och-dyslexi/

 

Beställning av tidning och gratis nedladdning av läromaterial

Notera

Materialet i shopen kan dessvärre inte beställas av privatpersoner utan vänder sig uteslutande mot skolor och pedagogiska verksamheter.

Kontakt

Jonas Lidheimer
Ansvarig Serier i undervisningen
Story House Egmont
Tel: +46 40 693 94 62
E-post: jonas.lidheimer@egmont.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Något gick fel, kontrollera dina uppgifter.
Tack, du är nu anmäld till nyhetsbrevet!

0
    0
    Varukorg
    Din Varukorg är tomTillbaka