Bamse lär barn om demokrati!

– OBS! NYTT SKOLMATERIAL SOM FINNS ATT BESTÄLLA/LADDA NER FR.O.M. 4 JANUARI 2021. –

Demokratifrågan är mer angelägen än någonsin och 2021 blir det särskilt stort fokus på demokrati i Sverige. Då är det nämligen hundra år sedan första gången både kvinnor och män ck rösta (vissa kvinnor hade tidigare fått rösta under frihetstiden 1719-1772).

Bamseredaktionen har därför tagit fram en specialtidning om demokrati. Här får du både vara med när trillingarnas klass ska välja en representant till elevrådet och följa med Bamse och vännerna på en farlig resa till en planet där en diktator bestämmer allt.

Förutom roliga och spännande berättelser medföljer även lärorik fakta och ett kul quiz om demokrati.

Syftet med specialtidningen är att bidra till att öka förståelsen för och kunskapen om vad demokrati innebär, vad det står för och varför det är så viktigt. Vi som lever i länder som har demokrati, jämlikhet och frihet måste verkligen vara rädda om detta och försöka hjälpa andra som inte har det.

”Bamse – en specialtidning om demokrati” finns att beställa till specialpris för skolor och bibliotek från vår webbshop. Se länk längst ner på sidan.

Lärarhandledning för årskurs 1-4

Med utgångspunkt i den nya specialtidningen har lärarna Linda Sikström, Jenny Esbjörnsdotter L Karlsson, Sarah Hederstierna och Sema Björk tagit fram en lärarhandledning med olika arbetsmoment som du som lärare kan arbeta med tillsammans med dina elever. Arbetsmomenten innefattar alltifrån övningar med olika expertord, gruppdiskussioner och högläsning till arbete med interkationsmodellen EPA och Exit Tickets. Dessutom får eleverna möjlighet att bilda ett eget parti!

Lärahandledningen är anpassad för elevarbete i årskurs 1-4 och finns att ladda ner helt gratis från Serieriundervisningen.se. Se länk längst ner på sidan.

Om författarna
Linda Sikström är utvecklingssamordnare på Grundskoleförvaltningen i Malmö stad och Jenny Esbjörnsdotter L Karlsson är förstelärare på Rosengårdsskolan i Malmö. Linda och Jenny har tagit fram olika lärarhandledningar och lektionsupplägg runt framförallt seriefiguren Bamse. De har även föreläst och deltagit i flera seminarier på temat serier i skolundervisningen.

Sarah Hederstierna och Sema Björk arbetar som förstelärare på Apelgårdsskolan i Malmö. Sarah undervisar i svenska som andraspråk samt de samhällsorienterande ämnena framför allt i år 7-9. Sema undervisar i engelska samt hem- och konsumentkunskap i år 6-9.

Beställning av tidning och nedladdning av material

Klicka här för att beställa ”Bamse – en specialtidning om demokrati” (länk till serieshop)

Klicka här för gratis nedladdning av lärarhandledningen ”Bamse och demokrati” (länk till pdf-dokument)