Världens starkaste björn vill tillsammans med Naturskyddsföreningen hjälpa Sveriges vildbin som är i kris. Dagens vilda bin behöver all hjälp de kan få då det bland annat hotas av gifter, matbrist och klimatförändringar. Bara i Sverige är en tredjedel av de totalt 270 vilda biarterna på väg att försvinna.

Som tur är nns det lösningar och i Bamseberättelsen ”Bamse och bi-hjälpen” får vi läsa om när vännerna gör allt vad de kan för att hjälpa till. För det nns saker som vi alla kan göra; t ex att låta en del av gräsmattan bli en äng, plantera bivänliga blommor eller bygga ett vildbihotell.

Lärarhandledning för årskurs 1-6

Lärarna Jenny och Linda har tagit fram lektionsupplägget som innehåller sju arbetsmoment för åk 1-6 och dessa går att koppla till följande ämnen i LGR11 åk 1-3 samt 4-6: svenska, svenska som andraspråk och biologi. Dessa kan du ladda ner kostnadsfritt längst ner på denna sida.

I lektionsupplägget fördjupar vi oss i hur vi, i vår närmiljö, kan göra för att erbjuda bina husrum och mat i till exempel våra trädgårdar. Målet med uppgifterna är att eleverna ska få kännedom om bin, pollinering och ekologiska samband. Eleverna ska också ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Vill du arbeta ännu mer med tema Bin rekommenderar vi:

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/bin

https://www.wwf.se/utbildning/uppgiftsbanken/hjalp-de-livsviktiga-pollinatorerna/

Om författarna
Linda Sikström är utvecklingssamordnare på Grundskoleförvaltningen i Malmö stad och Jenny Esbjörnsdotter L Karlsson är förstelärare på Rosengårdsskolan i Malmö. Linda och Jenny har tagit fram olika lärarhandledningar och lektionsupplägg runt framförallt seriefiguren Bamse. De har även föreläst och deltagit i flera seminarier på temat serier i skolundervisningen.

Beställning av tidning och nedladdning av material

Klicka här för gratis nedladdning av lärarhandledningen “Rädda bina med Bamse” (länk till pdf-dokument):

Lärarhandledning:
Bamse och bihjälpen: Lärarhandledning

Bilagor:

Bamse och bihjälpen: Kopieringsunderlag 1 (A3)
Bamse och bihjälpen: Kopieringsunderlag 2 (A4)
Bamse och bihjälpen: Kopieringsunderlag 3
Bamse och bihjälpen: Kopieringsunderlag 4
Bamse och bihjälpen: Kopieringsunderlag 5
Bamse och bihjälpen: Kopieringsunderlag 6

Serietidning:
Klicka här för att gå till vår serieshop och beställa Bamse nr 6 till specialpris för skolor:
https://serieriundervisningen.se/siu/produkt/bamse-och-bihjalpen