Forskning om serier och dyslexi

Det finns flera studier som visar på vinster med att använda tecknade serier som verktyg för att stödja barn med dyslexi. Nedan följer länkar och korta sammanfattningar till några av dem.

Graphic novelisation effects on recognition abilities in students with dyslexia
En studie från Florida Southern College, 2021. Syftet med studien var att undersöka om element från serieböcker kunde förbättra kort- och långtidsminnet för hjärnans strukturer och funktioner hos barn med dyslexi.

 • 38 femteklassare deltog i studien, varav 22 hade diagnosen dyslexi och 16 hade inga läsproblem.
 • Alla barn, även de utan dyslexi, kände igen hjärnans strukturer och funktioner bättre när de använde serieboks-material.
 • Hos barn med dyslexi hjälpte bilderna från serieböcker minnet av hjärnans strukturer och funktioner, speciellt efter kort tid.
 • Hos barn utan dyslexi var minnesförbättringen från bilderna inte lika tydlig efter lång tid.
 • Resultaten tyder på att bilder i kombination med vetenskaplig information i text kan vara en bra pedagogisk hjälp för barn med eller utan lässvårigheter.

Comics for inclusive, technology-enhanced language learning
En studie från Lancaster University, 2020, i hur bl.a serietidningar och bilderböcker kan hjälpa människor med inlärningssvårigheter, såsom dyslexi, att bättre lära sig språk.

 • Tecknade serier kan hjälpa elever med inlärningssvårigheter som dyslexi.
 • Färre ord per sida minskar stress och läsningen går snabbare.
 • Serier underlättar att följa handling och karaktärer, till nytta för de med svårt att minnas detaljer p.g.a. korttidsminnesproblem.
 • Kormos (2017) menar att ljud och visuell information tillsammans förbättrar minnes- och inlärningseffektivitet.
 • Forskare är överens om att serier kan motivera läsare, särskilt ovilliga och kämpande sådana.
 • Även högpresterande och avancerade elever kan inspireras av serier.
 • Liu (2004) fann att läsförståelsen förbättrades markant hos kämpande läsare när högkvalitativ text kombinerades med serier.
 • Dyslexispecialister använder numera serier för att motivera ovilliga och kämpande läsare.
 • Teknologi används också för att diagnostisera och stödja elever med dyslexi.

Möte med multimodalt material. Vilken roll spelar dyslexi för uppfattandet av text och bild?
En studie från 2014 som ligger till grund för många vidare texter och studier på ämnet.

 • För att mäta läsförståelse fick en grupp på 50 personer (med och utan dyslexi) genom eyetracking läsa texter med och utan tillhörande bilder.
 • Deltagare med dyslexi presterade sämre i läsförståelse när bilder fanns med, medan kontrollgruppen inspekterade bilder tidigare och växlade oftare mellan text och bild.
 • Båda grupperna reagerade tidigt på oväntade bilder, vilket förbättrade läsförståelsen för deltagare med dyslexi.
 • Utformningen av materialet hade betydelse för resultatet.
 • Tydliga instruktioner i lärsituationer för att bearbeta multimodala material är avgörande för personer med dyslexi.

Att utveckla läsförståelse med hjälp av bilder

1.18
Wennås Brantes studie (2014, s. 90) visade att de som har dyslexi paradoxalt nog fick sämre resultat om de exponerades för en text med bild som stöd jämfört med de som enbart fick se texten. Detta för att bilden inte bar någon viktig information för textens förståelse och då enbart tog energi från själva läsningen. Detta styrker den redan nämnda problematiken, som handlar om att vidareutveckla förmågan att läsa och tolka texter bestående av färgkodning och andra semiotiska resurser och inte ta dessa förmågor för givna.

s.19
I studiens resultat har det framkommit att då elever ges utrymme att tolka illustrationer, och hur de samspelar med texten, utvecklas läsförståelsen. Förståelse för en berättelses mening stärks då eleven kan tolka illustrationers samspel med texten. Vidare reflektion av resultatet visar att bilden inte alltid bidrar till stöd i läsförståelsen. Visuella inslag i texter kräver bearbetning och tolkning utifrån individens förutsättningar och redan tillägnade kunskap.

HOW COMIC BOOKS CAN GET EVEN BETTER FOR DYSLEXIC READERS
(ENG) Research suggests why comic books can help dyslexic readers make sense of a narrative. The Yale Center for Dyslexia & Creativity has noted that, in general, short snippets of text and typographic choices like sans serif fonts, bold text, large letters, plenty of space around characters, and no italics make texts easier for people with dyslexia to read. And research from Carnegie Mellon University postdoctoral fellow Luz Rello, who founded the social enterprise Change Dyslexia, has suggested that text in italic fonts significantly decreases the reading speed of people with dyslexia, while texts with sans serif fonts significantly increases their reading speed. “If we extend the results from previous research, comic books share some parameters that were found to be beneficial for people with dyslexia,” Rello says. Many comic books use larger fonts than novels do, for instance, which can be beneficial for those with dyslexia.

Fler länkar till information som hävdar att serietidningar kan hjälpa dyslektiker med läsglädje och inlärning:

COMICS AND DYSLEXIA: A Curious Connection…

How a Comic Book Format Can Help Dyslexic Learning

Dyslexia Font and Style Guide

Speciallärares arbetssätt och metoder för att stöda elever med dyslexi

Notera

Materialet i shopen kan dessvärre inte beställas av privatpersoner utan vänder sig uteslutande mot skolor och pedagogiska verksamheter.

Kontakt

Jonas Lidheimer
Ansvarig Serier i undervisningen
Story House Egmont
Tel: +46 40 693 94 62
E-post: jonas.lidheimer@egmont.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Något gick fel, kontrollera dina uppgifter.
Tack, du är nu anmäld till nyhetsbrevet!

0
  0
  Varukorg
  Din Varukorg är tomTillbaka