Lektionsupplägg: Högläsning med Bamse

Årets tema för läslovet är högläsning. Vi har tagit fram en handledning för årskurs 1-3 som är gratis att ladda ner via serieriundervisningen.se.

Den innehåller fyra arbetsmoment som tar sin utgångspunkt i Bamse-sagan ”Också små vänner är bra” som finns med som bilaga.

I de olika övningarna får eleverna bland annat testa på att läsa högt för varandra med olika röster, diskutera sagans innehåll i både par och helklass, samt arbeta med ordförståelse. Sist men inte minst så får barnen använda sin kreativitet och skapa egna bilder till sagan. Som en extra morot kan klassen skicka in sina bilder och tävla om rolig Bamse-läsning till klassrummet. Läs mer om tävlingen under ”Sagotävling skola” sist i handledningen.

Materialet är framtaget av Serier i Undervisningen och Bamseredaktionen i samarbete lärarna Sema Björk och Sara Hederstierna, förstelärare på Apelgårdsskolan i Malmö.

Ladda ner lektionsupplägget här:

Lärarhandledning

Ladda ner medföljande bilagor här:

Bilaga 1: Bamseberättelse

Bilaga 2: Arbetsmoment 1 och 2