free web stats
Villkor 2018-03-02T13:44:09+00:00

Köpvillkor

Skydd av personuppgifter och villkor

Serieriundervisningen.se är en del av Egmont Publishing AB.

Egmont Holding AB, organisationsnummer 556082-2339, och dess dotterbolag Egmont Publishing AB, organisationsnummer 556046-9206, Egmont Publishing Subsidiary AB, organisationsnummer 556212-9329, samt Egmont Publishing Digital AB, organisationsnummer 556647-1842, nedan benämnda Egmont, lagrar kunduppgifter för att kunna fullgöra kundrelationer och lämna erbjudanden från företag inom Egmontkoncernen eller andra företags produkter och tjänster. Alla kunduppgifter som lämnas in behandlas i överensstämmelse med den vid varje tillfälle gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter. Egmont lagrar dina kunduppgifter i upp till tre år (om du inte givit särskilt samtycke till längre lagring). Genom att du lämnar dina personuppgifter godkänner du att Egmont lagrar och behandlar dessa för ovan angivna ändamål, med dels fullgörande av avtal och dels Egmonts berättigade intresse som rättslig grund. Du har rätt att, en gång per kalenderår kostnadsfritt, ta del av de registrerade uppgifter Egmont innehar om dig. Du kan även kräva att uppgifter raderas, ändras eller spärras, om de visar sig vara felaktiga eller ofullständiga. Detta görs genom att kontakta serieriskolan@egmont.se. En fullständig beskrivning över hur vi kommer att behandla dina personuppgifter återfinner du på Egmont.com/se/om-oss/Privacy/.

Vid beställning av produkter från Serieriundervisningen.se och Egmont godkänner du våra köp- och leveransvillkor. För att beställa måste du ha fyllt 16 år. Vi förbehåller oss rätten att annullera order från personer som uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar. Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för skrivfel, leverantörers prishöjningar, lagerhållning och ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning. Samtliga priser är inklusive moms. Det kan tillkomma en fraktkostnad per beställning, vilken då anges för varje produkt vid beställningstillfället. Vid beställning till utlandet tillkommer det alltid en extra fraktkostnad.

Beställning

Det material som säljs på Serieriundervisningen.se kan inte beställas för privat bruk utan vänder sig uteslutande mot skolor och pedagogiska verksamheter.

Priset som anges på Serieriundervisningen.se vid beställningstillfället är det som gäller för ordern. Samtliga priser visas inklusive moms. Serieriundervisningen.se förbehåller sig rätten att ändra produktpriser utan föregående avisering.

Moms på tryckta böcker och tidningar är 6 %.

För flera album och tidningar på Serieriundervisningen.se gäller en minsta beställning om 10 ex. Detta framgår i samband med beställningen.

När vi mottagit din beställning skickar vi dig i de fall där du angivit en e-postadress snarast en bekräftelse med information om din order. Det är bra om du sparar orderbekräftelsen för att ha till hands vid eventuell kontakt med vår kundtjänst.

Vi förbehåller oss rätten att annullera order från personer som uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar.

Kunden har rätt att före Serieriundervisningen.se:s expediering av ordern avbeställa hela eller viss del av sin beställning.

Beställningar utanför Sverige

Det går att beställa de flesta album och tidningar på Serieriundervisningen.se till utlandet. Observera att priset för tidningsprenumerationer omräknas om de ska levereras utanför Sverige p.g.a. högre distributionskostnader, samt frakt tillkommer.

Beställningar till/från utlandet mejlas till serieriskolan@egmont.se.

Betalning

Betalning sker via faktura som skickas till den fakturaadress som angivits vid beställningstillfället.

Fakturan ska betalas senast den dag som är angiven på inbetalningskortet. Vill du betala på internet anger du OCR-numret som finns på inbetalningskortet.

Vid utebliven betalning påförs en påminnelseavgift på 50 kr. Vid fortsatt utebliven betalning lämnas fakturan till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift och räntekostnader tillkommer.

Vid frågor, kontakta serieriskolan@egmont.se.

Leverans

Leveranstiden för tidningar och album från Serieriundervisningen.se beror lagertillgänglighet. Leverans av produkter som finns på lager skickas normalt inom 3-5 arbetsdagar. Lägg därtill max 3 dagar för Postens leverans. Vi reserverar oss dock för att oförutsedda leveransförseningar kan uppstå.

Om inte annat anges levereras produkterna på Serieriundervisningen.se som standard fraktfritt.

Serieriundervisningen.se och Egmont ansvarar för varorna vid leverans till kunden. Kunden ansvarar för varorna vid eventuell retur till Serieriundervisningen.se.

Avbeställning och returrätt

Vänligen kontakta serieriskolan@egmont.se snarast möjligt för att avbeställa eller ändra en order.

Enligt “Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler”, giltig fr.o.m. 2014-06-13, har du som konsument rätt att ångra ett köp inom 14 dagar från den dag du tog emot varan. Konsumenten måste inom denna tid lämna/sända ett meddelande till kundservice om att denne vill utöva sin ångerrätt. Via konsumentverket kan du finna formulär för ångerrätt. Egmont ska i vår tur bekräfta att vi tagit emot meddelandet. Ångerrätten gäller inte för avtal som ingås utanför affärslokaler om det totala priset är mindre än 400 kronor.

Vid retur ska tidningen/produkten returneras oanvänd och helt intakt. Kunden står själv för returportot. Returadressen finns under rubriken “Kontakt”. Använd gärna det ursprungliga emballaget vid returen och var noga med att bifoga följesedel eller annan information som visar att returen kommer från dig. Retur får ej ske som postförskott eller efterkrav. Spara ditt inlämningskvitto – tänk på att du ansvarar för returförsändelsen!

Om du betalat din tidning/produkt ska Egmont inom 14 dagar från det vi tog emot meddelandet med korrekt underlag återbetala det fakturerade beloppet alternativt makulera fakturan.

Reklamation

Skulle en produkt vara skadad eller saknas i din leverans är du välkommen att kontakta serieriskolan@egmont.se. Vi undersöker då vad som har hänt med leveransen och åtgärdar felet på bästa sätt. Uppge gärna ordernummer och beställningsinformation för snabbare hantering av ärendet.

Reklamation ska ske inom skälig tid från det att kund upptäckte eller borde ha upptäckt felet.

Tvist

Vid eventuell tvist kommer Egmont att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Vid gränsöverskridande handel kan kunden vända sig till EU:s Online Dispute Resolution – http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Säkerhet

All känslig information som t.ex. kreditkortsinformation skickas via SSL (Secure Socket Layer) d.v.s. krypterad kommunikation. De sidor som är krypterade har alltid “https://” i adressfältet, till skillnad från icke krypterad kommunikation som endast har “http://”. Moderna webbläsare brukar även tydligt visa att du befinner dig på en krypterad sida via t.ex. ett hänglås eller liknande.

Cookies

Webbplatsen innehåller cookies. Lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) innehåller bestämmelser om cookies. Dintidning.se använder cookies för administrativa uppgifter och för att ge kunden tillgång till olika funktioner. Cookies kan i vissa fall användas för att skapa en profil av dig på aggregerad nivå som endast indikerar vad du är intresserad av (ex. sport eller mode) och den kan komma att användas för att kommunicera erbjudanden kring Serieriundervisningen.se och andra Egmont Publishing varumärken. Syftet med användningen av cookies är inte att lagra känslig eller integritetskränkande information om kunden. För att kunna logga in till tjänsterna hos Serieriundervisningen.se och utnyttja de olika webbplatsernas alla funktioner krävs att kundens webbläsaren är inställd så att cookies accepteras.

Rättighet till varumärken och material

Serieriundervisningen.se, Egmont och dess samarbetspartners förbehåller sig alla rättigheter till varumärken, upphovsrättsligt skyddat material och annat rättsligt skyddat innehåll på vår webbplats. Nedladdningsbart läromaterial, såsom lärarhandledningar och kopieringsunderlag, får endast användas och kopieras för skolanvändning och pedagogiskt bruk, samt icke-kommersiellt bruk. Tryckt material, såsom serietidningar och album, inköpt från Serieriundervisningen.se får inte utan vårt föregående samtycke kopieras, redigeras eller på annat sätt göras till föremål för handlingar som är förbehållna innehavaren av de immateriella rättigheterna. Egmont förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder mot användare som gör intrång på våra immateriella rättigheter eller på andra sätt missbrukar vår webbplats.

Ansvarsfriskrivning

På Serieriundervisningen.se kan det finnas körbara hjälpprogram som till exempel ActiveX eller Javascript till ditt förfogande. Vi kan inte göras ansvariga för eventuella fel eller brister i dessa program, inte heller för skador som direkt eller indirekt eventuellt orsakas av att du använder dessa program på vår webbplats. Vi kan inte heller göras ansvariga för någon slags förlust som är relaterad till din användning av innehållet på webbplatsen. Denna ansvarsfriskrivning omfattar direkta såväl som indirekta förluster, vilket inkluderar förluster som orsakas av driftstörningar och liknande. Egmont förbehåller sig rätten att ändra ovanstående användningsvillkor. Eventuella ändringar i villkoren kommer att framgå på webbplatsen.

Fullständiga villkor

För fullständiga villkor vänligen besök www.egmont.com/se/om-oss/privacy/

Kontakt

Egmont Publishing AB
Org.nr: 556046-9206

Kontor Solna
Pyramidvägen 7
169 91 Solna
Telefon växel: 08-692 01 00

Kontor Malmö
Skeppsgatan 9
205 08 Malmö
Telefon växel: 040-693 9400

Serier i Undervisningen
Postadress:
Egmont Publishing AB
Serier i Undervisningen
205 07 Malmö
E-post:
serieriskolan@egmont.se

Kontakt:
Jonas Lidheimer
jonas.lidheimer@egmont.se
+46 708 63 94 62

Returadress:
Centrallagret
Egmont Publishing Malmö
Tånggatan 1-3
211 24 Malmö

Ändringar
Senast ändrad: 2018-03-01.