Demokratifrågan är mer angelägen än någonsin och 2021 blir det särskilt stort fokus på demokrati i Sverige. Då är det nämligen hundra år sedan första gången både kvinnor och män ck rösta (vissa kvinnor hade tidigare fått rösta under frihetstiden 1719-1772).

Bamseredaktionen har därför tagit fram ett särskilt skolundervisningsmaterial om demokrati, bestående av en specialtidning med Bamse och en lärarhandledning med olika arbetsmoment.

Syftet med tidningen och materialet är att främja kunskapen om demokrati bland barn och unga.

Det pedagogiska upplägget är utvecklat av fyra lärare från Malmö.

Läs mer här: https://serieriundervisningen.se/siu/bamse-och-demokrati/