Bamse i förskolan och skolan

Geijersskolan, Malmö 150325

Undervisningsmaterialet Bamse i skolan utgörs av två delar;

  • Lärarhandledning – Bamses lärarhandledning – en lärarhandledning med 18 lektionsplaneringar för åk 1-3. Lektionerna är kopplade till Lgr 11 och kursplanerna i bild, matematik, naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, svenska, svenska som andra språk och teknik. Lektionerna utgår från serier som du hittar i tidningen ”BAMSE och hans vänner”. Läs mer nedan.
  • Seriematerial – tidningen ”BAMSE och hans vänner”. Serierna är noggrant utvalda och lämpliga för användning i skolundervisning tillsammans med tillhörande lärarhandledning. Tidningen säljs till skolor till självkostnadspris via serieshoppen.

Bamse handledning

Bamses lärarhandledning – en lärarhandledning med 18 lektionsplaneringar för åk 1-3.

Lektionerna är kopplade till Lgr 11 och kursplanerna i bild, matematik, naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, svenska, svenska som andra språk och teknik. Lektionerna utgår från serier som du hittar i tidningen ”BAMSE och hans vänner”.

Som bilagor medföljer användbart arbetsmaterial som du kan kopiera och dela ut i klassen.

Lärarhandledningen bedöms som lämplig för skolundervisning i årskurs 1-3.

Författare: Jenny Esbjörnsdotter Karlsson, Rosengårdsskolan, Malmö och Linda Sikström, Kulladalsskolan, Malmö

Ladda ner handledningen gratis.
Ladda ner kopieringsunderlag gratis.