”Skolan vilar på en demokratisk värdegrund, precis som vårt samhälle. Under hösten 2018 är det val i Sverige. För barn och elever är det viktigt att tidigt förstå och känna till vad demokrati innebär och vad det står för. Vi har tagit fram olika arbetsmoment där du som lärare kan arbeta med valprocessen tillsammans med dina elever. Vi önskar dig och dina elever ett kul och lärorikt arbete om demokrati!”

Så inleder Linda Sikström och Jenny Esbjörnsdotter-Karlsson den nya lärarhandlingen ”Bamse och demokrati”. Linda och Jenny har med utgångspunkt i Bamse-serien ”Vem ska man rösta på?” och ”Bamses skola om demokrati” tagit fram ett lektionsupplägg som innefattar totalt sju olika arbetsmoment. Uppgifterna är främst anpassade för årskurs 1-3 och går utmärkt att att använda som ett helt separat lektionsupplägg, eller integrerat som en del av ett större elevarbete kring val och demokrati.

Allt material finns att ladda ner helt gratis här på vår hemsida. Klicka på länkarna nedan.

Lärarhandledning Bamse och demokrati

Bilagor:

Uppgift 5: Nytt parti

Bamses skola om demokrati

Serie: Vem ska man rösta på?