Nu erbjuds även högstadie- och gymnasielärare en möjlighet att jobba med serier i klassrummet. Melinda Galaczy, högstadielärare på Södervångsskolan i Vellinge, har tagit fram en lärarhandledning för den populära serieromanen The Walking Dead.

Lärarhandledningen innehåller diskussionsunderlag för värdegrundsfrågor i läroplanen och täcker in ett flertal punkter i svenskämnets centrala innehåll i LGR11.

The Walking Dead är en utmärkt utvecklingsroman. Serieformatet underlättar läsningen för lässvaga elever. Därmed får alla eleverna i gruppen, oavsett läsvana, samma förutsättningar. Eftersom själva läsningen går relativt snabbt kan också en stor del av lektionstiden istället ägnas åt gemensamma diskussioner och litteraturanalys.
Sedan 2010 finns The Walking Dead även som tv-serie, som baseras på serieromanen – men händelseförloppen och karaktärsutvecklingen skiljer sig åt. Tv-serien, som är inne på sin fjärde säsong, är populär hos många av eleverna, vilket underlättar introduktionen av romanen och upprätthåller intresset.
The Walking Dead – Lärarhandledning finns att ladda ner gratis här. Det går även att beställa tillhörande seriealbum som ges ut av Apart Förlag här.