Tävlingsvillkor för Monster monster-tävling

Villkor som gäller för deltagande i tävlingen:

Vem får tävla? Tävlingen är öppen för alla skolor i Sverige och elever i årskurs 3-6.

Tävlingstid: För att tävlingsbidraget ska vara giltigt måste det skickas in senast den 31 maj 2020.

Vinster: 
1:a pris, Klassrumsbesök av Johannes Pinter hösten 2020. Johannes berättar om Monster monster-böckerna, delar med sig av berättar- och skrivtips, håller i en monstergympa, och mycket mer. Dessutom en klassuppsättning av valfri Monster monster-bok.

2-3 pris, Klassuppsättning av valfri Monster monster-bok.

Juryn: Vinnarna utses av en jury. I juryn sitter Johannes Pinter, författare till Monster monster, Jonas Lidheimer, ansvarig för Serier i Undervisningen på Egmont Publishing, och Anette Voigt, produktchef för Monster monster på Egmont Publishing. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

Så får du veta att du vann: Kontaktpersonen för den vinnande skolklassen kommer att bli informerad personligen via telefon eller e-post. Den vinnande skolan och skolklassen kommer också att presenteras i Serier i Undervisningens, Monster monsters och Egmonts kanaler på webben och i sociala medier.

Lagring av uppgifter: De uppgifter du lämnar om dig själv (din adress och epost) och din skola/skolklass behövs för att vi ska kunna kontakta dig. Vi tar bort alla uppgifter så fort tävlingen är avslutad. Vi lämnar inte ut information om dig till någon annan.

När du skickar in dina elevers bidrag i tävlingen ger du Egmont Publishing och Serier i Undervisningen rätt att publicera och använda ditt bidrag. Du ger oss också rätt att ändra (stavfel t ex) i ditt bidrag. Men du/dina elever har alltid den ideella upphovsrätten till ditt bidrag. Det innebär främst att du har rätt att bli namngiven som upphovsperson när din text används.

Har du frågor om villkoren är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

Arrangör: Egmont Publishing/Serier i Undervisningen

Tillbaka till tävlingssidan: https://serieriundervisningen.se/siu/monster-monster-skoltavling/