Förstelärarna Jenny Esbjörnsdotter-Karlsson och Linda Sikström från Malmö har tagit fram ett nytt lektionsupplägg och koncept för hur man på ett kul och enkelt sätt kan stimulera läslust hos eleverna – ”Läskvarten”.

Upplägget  går ut på att eleverna ska läsa en valfri bok eller serie en kvart om dagen i fyra dagar (i skolan eller i hemmet) och därefter genomgång/inlämning den femte dagen. Läskvarten kan pågå antingen under en koncentrerad period, t.ex. en vecka, eller som en längre lässatsning, t.ex. under en månad eller en hel termin.

Läromaterialet består av två olika läsloggar, en för årskurs 1-3 och en för årskurs 4-6. Även om en del elever får stöd i att hitta texter samt strukturera upp sin lästräning kan det behövas ytterligare stöd. Därför är det viktigt att du som lärare tar reda på varför vissa elever inte lockas av läsning för att utesluta läs- och skrivsvårigheter.

Gratis lektionsupplägg och läslogg för årskurs 1-3 laddar du ner här och för årskurs 4-6 här.

Om Jenny & Linda
Jenny Esbjörnsdotter-Karlsson och Linda Sikström är förstelärare på Rosengårdsskolan och Kulladalsskolan* i Malmö. De har båda erfarenhet av att använda serier i klassrummet och har specialiserat sig på serier och pedagogik genom lärarhandledningen Bamse i skolan, som idag används flitigt i skolor över hela landet.

* Idag tjänstledig och utvecklingssamordnare på Pedagogisk Inspiration i Malmö