Läs och skriv med Fantomen Kids!

Nu utökar vi vårt utbud av handlednings- och seriematerial med två helt nya seriekaraktärer – från den vandrande vålnaden Fantomens spännande värld! Försteläraren Emanuel Gustafsson från Jönköping har skapat ett kul och pedagogiskt lektionsupplägg utifrån seriealbumet ”Fantomen Kids”. Följ med Fantomens barn, Kit & Heloise, på spännande äventyr och låt dina elever läsa, diskutera och till och med skapa egna serier!

Målet med uppgifterna är att både locka till läsning och främja läsutveckling, utifrån bl.a. textsamtal och olika skriv- och tecknaruppgifter.

Läromaterialet består av två delar:

  • Ett lektionsupplägg – med lärarinstruktioner och flera olika pedagogiska och kreativa elevövningar. Ladda ner handledningen gratis här.
  • Ett seriematerial – i form av seriealbumet ”Fantomen Kids”. Beställ seriealbumet till specialpris för skolor här.

Fantomen Kids och det pedagogiska materialet är anpassat för årskurs 4-6.

 

Om författaren
Emanuel Gustafsson är förstelärare i Jönköpings kommun. Han är grundskollärare i åren 1-6 och undervisar främst i svenska, svenska som andraspråk samt de samhällsorienterande ämnena. Han har tidigare använt sig av serier i sin undervisning, vilket upplevdes gav positiva effekter hos eleverna både gällande ett ökat läsintresse samt i deras skrivutveckling. Den genrepedagogiska undervisningen som bedrevs finns beskriven, på sidorna 153-158 i antologin ”Språk i alla ämnen för alla elever – forskning och beprövad erfarenhet”. Efter det har serier varit en självklar del i hans undervisning.