Kalle Anka i skolan

Kalle Anka i skolan

Undervisningsmaterialet Kalle Anka i skolan utgörs av två delar;

Lärarhandledning – Kalle Anka i skolan – en lärarhandledning är framtagen utifrån målen i LGR 11 och innehåller en mängd varierande uppgifter för primärt svenskämnet. Uppgifterna är anpassade för användning från årskurs 3. Läs mer om lärarhandledningen nedan.

Seriematerial – består av tre specialalbum med både nya och klassiska berättelse om Kalle Anka och hans vänner. Serierna är noggrant utvalda och lämpliga för användning i skolundervisning tillsammans med tillhörande lärarhandledning. Samtliga album säljs till självkostnadspris och fraktfritt för skolor och pedagogiska verksamheter. För mer information och beställning av seriematerial klicka här.

Kalle Anka i skolan – en lärarhandledning

Kalle Anka Lärarhandledning
Urvalet av uppgifter i denna handledning är stort och varierat, med syfte att vara anpassningsbart utifrån gruppens och elevernas behov och intressen. Uppgifterna är
skapade utifrån kursplanen i svenska, och täcker in ett stort antal av svenskämnets mål.

Ungefär hälften av uppgifterna är framtagna för att man ska kunna arbeta med valfria och allmänna Kalle Anka-serier. Resterande uppgifter är kopplade till tio noggrant utvalda serier som bedömts vara särskilt lämpliga för användning i skolan. Dessa serier finns samlade i en särskild volym, Kalle Anka och hans vänner.

Handledningen innehåller även en detaljerad beskrivning av de vanligaste Ankeborgs-karaktärerna samt av de två populäraste Kalle Anka-skaparna: Carl Barks och Don Rosa.

Som tillhörande bilaga medföljer ett särskilt kopieringsunderlag.

Lärarhandledningen bedöms som lämplig för skolundervisning från årskurs 3.

Författare: Melinda Galaczy, lärare, Södervångsskolan, Vellinge.

Ladda ner handledningen gratis här.

Ladda ner kopieringsunderlag, här.