Melinda Galaczy är högstadielärare i Vellinge med erfarenhet av att aktivt använda serier i skolundervisningen. Hon kom i kontakt med serietidningsformatet i lärosammanhang i samband med att en läsovillig elev vägrade läsa hennes val av bok för klassen. Till slut bad hon honom att ta med något han gillade att läsa och det var serieromanen The Walking Dead. Eleven fick göra en djupanalys av handlingen och fick ett klart MVG. Därigenom fick Melinda också upp ögonen för serier på allvar och såg såväl de pedagogiska vinsterna som potentialen i att utveckla ett särskilt läromaterial. På drygt ett år har hon hunnit med att skriva lärarhandledningar för serierna Walking Dead (för högstadiet/gymnasiet) respektive Kalle Anka (från åk 3), båda med utgångspunkt i LGR 11. Fler handledningar är garanterat att vänta.

Nedan har Melinda listat de enligt henne sju största vinsterna med att använda serier som läromedel i skolan.

  1. Pedagogiska. Alla läser samtidigt, och läraren kan utgå från att det verkligen blir så. Detta är ovanligt vid läsning av textdriven litteratur, med tanke på läsvana, läshastighet och inte minst intresse. Även responsarbetet förenklas.
  2. Läsutveckling. Vid ökad förståelse ökar läsglädjen. Läsglädjen leder till vilja till fortsatt läsning. Eftersom formatet dessutom är förhållandevis obeprövat i undervisningen bjuds eleverna på en ny upplevelse, vilket i sig ökar intresset och läsviljan.
  3. Begrepp inom svenskämnet, såsom karaktärsutveckling, berättarstruktur, budskap och förmågan att läsa mellan raderna blir lättare för eleverna att greppa och förstå.
  4. I serier är dialoger väsentliga. Det är därför ett utmärkt medel för lärare att hjälpa eleverna med hur de själva ska skapa just dialoger i egna texter och verk.
  5. Språkutveckling. Bilderna stödjer texten, vilket underlättar inte bara förståelsen när orden saknas i vokabulären, utan även inlärningen av nya ord. Därmed är det, sammantaget med ovanstående anledningar, ett utmärkt redskap för SVA-elever.
  6. Skapar- och berättarglädje. Genom att berätta i serieform får alla eleverna inte bara möjligheten att uttrycka sig genom en annan estetisk uttrycksform, utan framförallt chansen att berätta sin historia även om orden inte räcker till.
  7. Samarbete mellan olika ämnen. Arbetet skapar förutsättningar för samarbete mellan olika ämnen, och man kan med fördel arbeta mot gemensamma kunskapskrav och mål.