free web stats
FAQ2017-09-19T10:08:20+02:00

Frågor och svar

Här har vi besvarat några av de vanligaste frågorna kring serier och pedagogik och innehållet på sajten. Hittar du inte svar på din fråga så går det också utmärkt att kontakta oss här.

Måste jag ha erfarenhet av serier för att kunna använda undervisningsmaterialet?2013-08-12T16:02:38+02:00

Nej, det krävs inga förkunskaper för att använda det skolmaterial som tillhandahålls på sajten. Allt material är utformat på ett pedagogiskt vis för att såväl lärare som elever snabbt och enkelt ska kunna komma igång med arbetet. För att underlätta för den som håller i undervisningen kan det dock rekommenderas att man bekantar sig med den aktuella serien i förväg. Till exempel kan man läsa ett par historier för att förstå vad serien handlar om och vad som utmärker huvudkaraktärerna. Dyker det upp frågor så är det bara till att höra av sig!

Varför finns det så lite skolmaterial på sajten?2014-02-25T14:47:51+01:00

För att säkerställa att alla rutiner med exempelvis hantering av beställningar och svar på frågor fungerar på bästa sätt har vi beslutat oss för att under en inledande period tillhandahålla ett begränsat skolmaterial. Inledningsvis kommer vi också att lägga stort fokus på att följa upp och utvärdera det material som tillhandahålls idag, som t.ex. Kalle Anka i skolan. Dessa värdefulla insikter kommer att ligga till grund för utvecklingen av kommande material. Ambitionen är att redan under 2014 kunna erbjuda flera olika typer av serier och handledningar, för flera årskurser.

Finns det några belägg för att serier har en positiv inverkan på läsförmågan?2017-09-19T10:08:21+02:00

Forskning kring kombinationen serier och pedagogik har bedrivits under många år och det finns flera studier som pekar på en positiv effekt på både läslust och läsförståelse. Exempel på detta hittar du under rubriken Forskning här på sajten. Här hittar du även kontaktuppgift till en av landets främsta forskare inom detta område, Fredrik Strömberg, som gärna delar med sig av sin kunskap.

Varför har ni använt er av Kalle Anka som skolmaterial?2013-07-09T14:06:04+02:00

Kalle Anka som seriefigur och tidning är bland det mest välkända och traditionsrika som står att hitta inom serier i Sverige. De flesta svenskar, stora som små, är bekanta med Kalle Anka och Ankeborg, och det finns en mängd bra seriematerial att välja mellan som passar perfekt för skolanvändning. Dessutom har språket alltid hållit en hög nivå, inte minst tack vare skickliga och kreativa översättare med ambition att främja den språkliga utvecklingen hos läsarna.

Varför är inte skolmaterialet gratis?2013-08-23T16:11:17+02:00

Målsättningen är att kunna erbjuda så mycket gratismaterial som möjligt för att minska tröskeln för de skolor som är intresserade av att testa serier i undervisningen. Men med delar av materialet, exempelvis seriealbum, måste vi ta ut en viss betalning för att täcka grundkostnader som till exempel tryck och distribution.

Finns det inte risk att mina elever blir mindre intresserade av att läsa böcker om de läser serier?2017-09-19T10:08:21+02:00

Det finns ingenting som pekar på att barn som läser serier är mindre benägna att läsa böcker. Tvärtom visar undersökningar på att de som läser serier även läser böcker i högre utsträckning än de barn som bara läser böcker. Läs gärna mer om detta under rubriken Forskning här på sajten.

Hur vet jag att skolmaterialet är anpassat för den årskurs som jag undervisar i?2013-08-23T16:12:47+02:00

Att hitta rätt nivå med pedagogiskt material kan vara lite knepigt då förutsättningarna kan skilja sig åt mellan olika skolor, klasser och elever. I samband med att vi tar fram och tillgängliggör skolmaterial gör vi en bedömning av nivån, ofta med hjälp av lärare och pedagoger. Därefter kommer vi med en rekommendation på vilken årskurs som materialet lämpligen används i. För att vara helt säker är ett bra tips att ladda ner till exempel lärarhandledningen först (den är gratis) och läsa igenom denna innan man beställer seriematerial. Eller, om det inte finns någon handledning, beställ ett provex av den aktuella serien. På så vis kan man förvissa sig om vara helt säker på att materialet passar ens klass nivå och behov.

Funkar alla typer av serier för undervisning?2013-08-12T16:05:51+02:00

Väldigt många serier passar för skolanvändning eftersom det finns så många varianter av undervisning som kan bedrivas kring formatet, som att rita, skriva och läsa. Däremot finns det vissa serier som vänder sig mot vuxna läsare och där innehållet inte är särskilt lämpligt för mindre barn, vare sig i skolan eller på fritiden. Alla de serier som finns att beställa eller som det tipsas om här på sajten är dock noga utvalda och har bedömts som lämpliga för skolundervisning.

Vilken hjälp kan jag få för att komma igång med serier i undervisningen, utöver själva materialet?2017-09-19T10:08:21+02:00

Det går utmärkt att kontakta oss om du har frågor eller behöver stöttning. Du kan skicka en fråga via vårt kontaktformulär eller direkt till någon av de kontaktpersoner som återfinns på sajten, beroende på ämne. Vi försöker svara så fort som möjligt!

Till toppen