Väldigt många serier passar för skolanvändning eftersom det finns så många varianter av undervisning som kan bedrivas kring formatet, som att rita, skriva och läsa. Däremot finns det vissa serier som vänder sig mot vuxna läsare och där innehållet inte är särskilt lämpligt för mindre barn, vare sig i skolan eller på fritiden. Alla de serier som finns att beställa eller som det tipsas om här på sajten är dock noga utvalda och har bedömts som lämpliga för skolundervisning.