Det finns ingenting som pekar på att barn som läser serier är mindre benägna att läsa böcker. Tvärtom visar undersökningar på att de som läser serier även läser böcker i högre utsträckning än de barn som bara läser böcker. Läs gärna mer om detta under rubriken Forskning här på sajten.