Att hitta rätt nivå med pedagogiskt material kan vara lite knepigt då förutsättningarna kan skilja sig åt mellan olika skolor, klasser och elever. I samband med att vi tar fram och tillgängliggör skolmaterial gör vi en bedömning av nivån, ofta med hjälp av lärare och pedagoger. Därefter kommer vi med en rekommendation på vilken årskurs som materialet lämpligen används i. För att vara helt säker är ett bra tips att ladda ner till exempel lärarhandledningen först (den är gratis) och läsa igenom denna innan man beställer seriematerial. Eller, om det inte finns någon handledning, beställ ett provex av den aktuella serien. På så vis kan man förvissa sig om vara helt säker på att materialet passar ens klass nivå och behov.