Målsättningen är att kunna erbjuda så mycket gratismaterial som möjligt för att minska tröskeln för de skolor som är intresserade av att testa serier i undervisningen. Men med delar av materialet, exempelvis seriealbum, måste vi ta ut en viss betalning för att täcka grundkostnader som till exempel tryck och distribution.