För att säkerställa att alla rutiner med exempelvis hantering av beställningar och svar på frågor fungerar på bästa sätt har vi beslutat oss för att under en inledande period tillhandahålla ett begränsat skolmaterial. Inledningsvis kommer vi också att lägga stort fokus på att följa upp och utvärdera det material som tillhandahålls idag, som t.ex. Kalle Anka i skolan. Dessa värdefulla insikter kommer att ligga till grund för utvecklingen av kommande material. Ambitionen är att redan under 2014 kunna erbjuda flera olika typer av serier och handledningar, för flera årskurser.