Egmont lanserar ett Serieråd med ett flertal välkända kulturprofiler knutna till projektet Serier i Undervisningen. I det nya Serierådet ingår bland annat tidigare Läsambassadören Johan Unenge och Göran Hägg från Lärsörelsen, i egenskap av rådgivare och ambassadörer för projektet.

Serierådet utgörs av ett antal personer med olika kunskaper, erfarenheter och infallsvinklar när det gäller frågor kring skola, barn och ungdomar, serier, språk och läsning. Rådgivarnas stöttning av projektet kommer bland annat att ske i form av skolbesök, uttalande i media, deltagande i seminarier och debattpaneler, samt genom värdefulla råd och tips som främjar projektets framfart.

Johan Unenge– Kopplingen mellan läsförståelse och studieresultat är så allmänt känd att alla vägar in läsningen borde vara välkomna. Tecknade serier signalerar inget av det som bokläsning i värsta fall kan göra med en ovillig läsare. Tvärtom är det inbjudande, lustfyllt och liknar all den underhållning som unga idag översjöljs med på nätet. Tecknade serier kan göra storverk. Jag har sett det flera gånger, säger Johan Unenge, fd Läsambassadör och ny medlem i Serierådet.

– Serierådet är en viktig byggsten i vår satsning på att öka läslusten i skolan med hjälp av serier. Vi är väldigt glada över att kunna knyta till oss många starka namn och kommer att ha stor nytta av all den samlade kompetens och erfarenhet som våra rådgivare besitter, säger Jonas Lidheimer, Projektledare för Serier i Undervisningen på Egmont.

Serierådet 2014 består av:

  • Arild Midthun, serietecknare
  • Fredrik Strömberg, serieforskare och ordförande Seriefrämjandet
  • Göran Hägg, författare och styrelsemedlem i Läsrörelsen
  • Jens Hansegård, författare
  • Johan Unenge, serietecknare, författare och fd Läsambassadör
  • Melinda Galaczy, lärare Södervångsskolan i Vellinge
  • Piroska Bakran, mediapedagog och bibliotekarie, Augustenborgsskolan i Malmö
  • Stefan Diös, översättare

För ytterligare information om Serierådet och Serier i Undervisningen, vänligen kontakta:
Jonas Lidheimer, Projektledare, Serier i Undervisningen.
e-post: jonas.lidheimer@egmont.se
telefon: 0708 63 94 62