Pedagogerna Linda Sikström och Jenny Esbjörnsdotter-Karlsson från Malmö har inspirerats av dagboksgenren och skapat ett lektionsupplägg runt barnbokskaraktären Bert. Läromaterialet släpps gratis för skolor i samband med Bokmässan i Göteborg den 28 september.

I år är det 30 år sedan Sören Olsson och Anders Jacobsson gav liv åt en av landets mest populära barnbokskaraktärer – Bert Ljung. Tack vare denna fjuniga, finniga och tjejtokiga 12-åring blev det plötsligt legitimt för tonårskillar att skriva dagbok. Nu är det dags för en ny milstolpe när Bert tar klivet in i klassrummet – som undervisningsmaterial.

Det är Jenny Esbjörnsdotter-Karlsson, Förstelärare Rosengårdsskolan och Linda Sikström, Utvecklingssamordnare Pedagogisk Inspiration Malmö, som har inspirerats av Berts dagböcker och utvecklat en särskild handledning för skolundervisning. Handledning bygger på Berts dagböcker, bok 1-3, författade av Sören Olsson och Anders Jacobsson.

– Dagboksgenren passar väldigt bra för skolundervisning och det är ett format som vi tror kan bidra till att väcka elevernas skrivlust, säger Linda Sikström.

I lärarhandledningen har Jenny och Linda utgått från den så kallade cirkelmodellen som metod. Den första delen i handledningen, Dagbok, behandlar fas ett i cirkelmodellen. Här kan läraren tillsammans med sina elever bekanta sig med dagboksgenren Dagbok, så att eleverna får förutsättningar att lyckas med sitt kommande dagboksskrivande. Övriga delar i lärarhandledningen behandlar fas två till fyra i cirkelmodellen.

I lärarhandledningen finns fem olika teman som, utöver delen som handlar om genren Dagbok, eleverna ska tänka kring och skriva om. Temana är Vänskap, Musik, Pinsamheter, Skola och Kärlek.

Lanseras på Bokmässan i Göteborg
Den nya lärarhandledningen släpps officiellt den 28 september i samband med på Bokmässan i Göteborg och seminariet ”Inspirera barn att berätta i dagboksform!”. I panelen medverkar Sören Olsson och Anders Jacobsson och Linda Sikström. Samtalet leds av författaren, serieskaparen och förre läsambassadören Johan Unenge.

Ladda ner lärarhandledningen med tillhörande bilagor och läsmaterial gratis:

Lärarhandledning

Bilaga 1: Bilagor

Bilaga 2: Läsmaterial