Nu tar världens snällaste björn Bamse klivet in i klassrummet. Målet är att bidra till ökad läslust och lärande med hjälp av serier i undervisningen. Tillsammans med två förstelärare har Egmont Publishing utvecklat 18 lektionsplaneringar för ÅK 1-3 som utgår från Bamse och som är kopplade till Lgr 11.

Undervisning med Bamse-material.– En av Bamses många styrkor är att han lockar massor av barn att läsa och lära sig nytt, på ett roligt sätt, säger Charlotta Borelius, chefredaktör för Bamsetidningen. Med vår lärarhandledning erbjuder vi lågstadielärare ett verktyg som uppmuntrar barn till läsning. Vi ser denna satsning som ett bidrag till att öka läsandet bland barn, säger Charlotta Borelius, chefredaktör Bamsetidningen.

Det är förstelärarna Linda Sikström och Jenny Esbjörnsdotter Karlsson som har sammanställt 18 lektionsplaneringar för åk 1-3 som utgår från Bamse-serier. Lektionerna är kopplade till Lgr 11. Satsningen sker som del i Egmonts initiativ ”Serier i undervisningen” som arbetar för att öka läslust och läsförståelse bland skolbarn. I satsningen erbjuds skolanpassat material i form av gratis lärarhandledningar med tillhörande seriematerial, arrangemang av serieworkshops och besök av serieskapare. Det helt nyutvecklade skolmaterialet består av tidningen ”Bamse och hans vänner” och lärarhandledningen som innehåller 18 lektionsplaneringar.

Ladda ner lärarhandledningen gratis. Och här beställer du tidningen Bamse och hans vänner till självkostnadspris.